Naravne znamenitosti

RUDNIK SITARJEVEC / SITARJEVEC MINE V Litiji so kopali rudo že v prazgodovini, rudnik Sitarjevec pa je obratoval do leta 1965. Ruda, ki vsebuje svinec, […] Read More