Naravne znamenitosti

RUDNIK SITARJEVEC / SITARJEVEC MINE

V Litiji so kopali rudo že v prazgodovini, rudnik Sitarjevec pa je obratoval do leta 1965. Ruda, ki vsebuje svinec, cink, živo srebro, barit in celo nekaj srebra, je bila vse od osemdesetih let 19. stoletja do 1965. leta nosilec razvoja mesta. Rudnik so opustili zaradi siromašne rude in težav z vdori vode v najglobljih delih ter zaradi vrtanja v kremenovem peščenjaku, ki je povzročal hudo rudarsko bolezen na pljučih – silikozo. Izjemna evropska mineraloška posebnost so majhni, le do 8 mm dolgi črvičasti skupki samorodnega svinca, ki je svetovna redkost. Posebno presenečenje so tudi kapniki, ki jih drugače kakor kapnike v kraških jamah, gradi limonit. To je edini znani prostor rastočih limonitnih kapnikov v Srednji Evropi.

Already from prehistoric times on, the ore was mined in Litija. The Sitarjevec mine, which operated from the 1880s until 1965 and where the ore containing lead, zinc, mercury, barite and even some silver was mined, represented the main source of town’s development. Because of the poor ore, problems with water intrusions in the deepest parts and severe health problems, more precisely lung disease or silicosis, that miners had to deal with because of the drilling in the quartz sandstone, the mine was eventually closed down. In terms of European mineralogical features small, up to 8 mm long wormlike clusters of native lead are considered as a global rarity. Special feature are also stalactites and stalagmites which are, unlike other stalactites or stalagmites in the caves, made of limonite. This is the only place in Central Europe with limonite stalagmites and stalactites.

Društvo za razvoj in varovanje Sitarjevca / Development and Preservation Association of Sitarjevec Mine

Staretov trg 25, 1275 Šmartno pri Litiji

Telefon/Tel. No.: (+386) 31 888 768

SOTOČJE REK SAVE, KAMNIŠKE BISTRICE IN LJUBLJANICE / CONFLUENCE OF SAVA, KAMNIŠKA BISTRICA AND LJUBLJANICA

Vabimo vas na potep po poljih in travnikih savskih teras k sotočju treh rek, k edinstveni naravni vrednoti, kjer imajo svoje prebivališče številne živali in rastline. Sava je v delu, kjer se združi s Kamniško Bistrico in Ljubljanico, zelo slikovita ter tvori obsežna prodišča, kar privablja v poletnem času številne obiskovalce – kolesarje, sprehajalce in ribiče. Sotočje predstavlja eno zadnjih ohranjenih večjih naravnih prodišč na Savi, zato je tukaj eno zadnjih pomembnejših drstišč sulca v Evropi.

Stroll along terraced fields and meadows to the confluence of three rivers, unique natural phenomena, rich with flora and fauna. Where Sava joins Kamniška Bistrica and Ljubljanica, extensive picturesque gravel deposits are formed, which attract numerous visitors in the summertime; from cyclers, hikers to fishermen. The confluence is one of the last surviving natural gravel deposits on Sava and therefore one of the last major Danube salmon spawning grounds in Europe.

Turistično informacijski center Jurije Vega / Tourist Information Center of Jurij Vega

Dolsko 55, 1262 Dol pri Ljubljani

Telefon/Tel. No.: (+386) 41 759 600 (Željko Savič)

TUHINJSKA DOLINA / TUHINJ VALLEY

Tuhinjska dolina se razteza pod Menino planino in zajema dolini Nevljice in Motnišnice. Naselja so nastajala ob glavni cesti, ljubke vasice pa se skrivajo tudi v stranskih, neokrnjenih dolinicah med hribi. Glavna cesta, ki je povezovala Kranjsko in Štajersko, je že v 12. st. predstavljala pomembno prometno žilo. Trgovska in tovorna pot je izgubila svoj pomen ob koncu 17. stoletja, ko so trgovino in pošto preusmerili v Črni Graben. Preložitev poti je imela usodne posledice, saj je ugasnilo gospodarsko življenje doline.

Tuhinj Valley lies at the foot of Menina and extends across the valleys of rivers Nevljica and Motnišnica. While the settlements were created along the main road, friendly villages are hidden in unspoilt valleys embraced by mighty hills. In the 12th century the main road which connected Carniola with Styria represented an important transport artery. Trade and freight route lost its meaning at the end of the 17th century, when the road across Črni Graben was built. This resulted in economic decline in the valley.

Turistično društvo Tuhinjska dolina / Tuhinj Valley Tourist Association

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja